Kvarteret Folkdansen i Navestad namngavs den 1 oktober 1970.

Namngrupp ”danser”.