Hjalmar Brantings gata

Hjalmar Brantings gata

Den 31 januari 1974 namngavs Hjalmar Brantings gata i Klockaretorpet, Kneippen och Skarphagen. Hjalmar Branting (1860–1925) var socialdemokratisk politiker och statsminister 1920, 1921–1923 och 1924–1925. Han talade 1904 inför 3 000 personer i den då ganska nya...
Nils Åbergs gata

Nils Åbergs gata

Den 22 september 2009 namngavs Nils Åbergs gata i Klockaretorpet. Nils Åberg (1888–1957) föddes i Norrköping och efter studentexamen 1907 påbörjade han studier i Uppsala där han senare doktorerade i arkeologi 1912. Han var professor i nordisk och jämförande...
Anna Särströms gata

Anna Särströms gata

Den 29 mars 2016 namngavs Anna Särströms gata i Klockaretorpet. Väverskan Anna Särström (1873–1954) på Norrköpings Bomullsväfveri var en av de första som stred för förbättrade arbetsvillkor och för facklig organisering av textilarbeterskor i Norrköping. Hon började...
Albert Engströms gata

Albert Engströms gata

Den 31 januari 1974 namngavs Albert Engströms gata i Klockaretorpet. Konstnären och författaren Albert Engström (1869–1940) växte upp i Hult utanför Eksjö. Han gick på Norrköpings högre allmänna läroverk 1882–1888 och var där sekreterare i den litterära elevföreningen...