Den 25 maj 1964 namngavs kvarteret Norden i Klockaretorpet.

I kvarteret ska ”utställningsvillorna, ingående i den s.k. nordiska villaparaden, uppföras.” Sex av Nordenvillorna ritades av nordiska arkitekter och byggdes för bostadsutställningen ”Nordisk villaparad” som visades under den stora Norrköpingsutställningen NU 64 och ytterligare två villor tillkom efteråt.

(Villan på Nordengatan 17, ritad av Lennart Kvarnström. Foto: Bengt Oberger/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)