Den 31 januari 1974 namngavs Hjalmar Brantings gata i Klockaretorpet, Kneippen och Skarphagen.

Hjalmar Branting (1860–1925) var socialdemokratisk politiker och statsminister 1920, 1921–1923 och 1924–1925. Han talade 1904 inför 3 000 personer i den då ganska nya Folkets park dit gatan leder. Den hette ursprungligen Folketsparksvägen (namngiven 1942), men stadsingenjören ansåg 1958 att ”Folketsparksvägen är ur språklig synpunkt mindre lyckad. Ett vackrare och mer karaktäristiskt namn är Hjalmar Brantings väg, vilket även bibehåller anknytningen till arbetarrörelsen.” Namnet ändrades sedan ännu en gång 1974 till Hjalmar Brantings gata.

(Foto ur Sydsvenskans arkiv)