Nygatan

Nygatan

Södra Nygatan och Västra Nygatan (1876 respektive 1879) anlades alldeles utanför den gamla stadsgränsen. Gatorna delades av korsningen med Drottninggatan, men från 1958 har de ett gemensamt namn.
S:t Persgatan

S:t Persgatan

Den 18 september 1958 återfick S:t Persgatan sitt gamla namn. S:t Persgatan hör till stadsplanens namnmysterier. Arthur Nordén såg namnet som en förvrängning av Sandbergsgatan, det vill säga gatan över Sandberget, som 1417 omtalas vid Dalskvarnen. Lokalhistorikern...
Brandkåren på hästens tid

Brandkåren på hästens tid

Norrköpings brandstation på Trädgårdsgatan år 1897. Genom porten stormade hästekipagen ut. Fotografiet tillhör Stig Wickström. Här, på detta övre fotografi från år 1897, har några pojkar fattat posto utanför dåvarande brandstationen på Trädgårdsgatan – antagligen i...
Chamberts plats

Chamberts plats

Den 21 december 1999 namngavs Chamberts plats i Gamla staden. Platsen namngavs i åminnelse av möbelsnickaren och hantverksmästaren Otto Chambert (1895–1985) som bott i det angränsande kvarteret Konstantinopel. Chamberts var en av de klassiska och framgångsrika...