Carl von Linnés plats

Carl von Linnés plats

Den 18 november 2005 namngavs Carl von Linnés plats i Gamla staden. Namnet tillkom efter förslag från en kommuninvånare om att uppkalla en plats efter vetenskapsmannen Carl von Linné (1707–1778) inför högtidlighållandet av 300-årsminnet av dennes födelse. Linné...
Bryggaregatan

Bryggaregatan

Den 18 september 1958 fick Bryggaregatan i Gamla staden och Söderstaden sitt nuvarande namn. Gatan anses ha fått sitt namn efter bryggaren och riksdagsmannen Georg Langhammar som ägde tomter i kvarteret Höjden och på 1750-talet startade bryggeri här. På 1769 års karta...
Fleminggatan

Fleminggatan

Den 18 september 1958 namngavs Fleminggatan i Gamla staden. På platsen för nuvarande Hedvigs kyrka låg 1582–1604 renässansslottet Norrköpingshus, ritat av Hans Fleming och uppfört under hans ledning. Fleming (ca 1545–1623), nederländsk skulptör och byggmästare, bodde...
Nygatan

Nygatan

Södra Nygatan och Västra Nygatan (1876 respektive 1879) anlades alldeles utanför den gamla stadsgränsen. Gatorna delades av korsningen med Drottninggatan, men från 1958 har de ett gemensamt namn.
S:t Persgatan

S:t Persgatan

Den 18 september 1958 återfick S:t Persgatan sitt gamla namn. S:t Persgatan hör till stadsplanens namnmysterier. Arthur Nordén såg namnet som en förvrängning av Sandbergsgatan, det vill säga gatan över Sandberget, som 1417 omtalas vid Dalskvarnen. Lokalhistorikern...