Kvarteret Rosen

Kvarteret Rosen

Kvarteret Rosen i Gamla staden var namngivet 1728. ”Välborne fru Storckenfelt” bodde i kvarteret 1732 och med utgångspunkt i det faktum att hennes mor hette Anna Maria Rosenstråle tog Edward Ringborg ut svängarna rejält för att hitta en förklaring till kvartersnamnet:...
Kvarteret Almen

Kvarteret Almen

Kvarteret Almen i Gamla staden namngavs senast 1876. Namngrupp ”träd”. I stadsplanen för stadens utvidgning åt väster, söder och sydost fick kvarteren Almen, Aspen, Enen, Granen och Tallen namn efter träd. (Folkbarnträdgården i Fröbelstugan på Södra Promenaden i...
Kvarteret Liljan

Kvarteret Liljan

Kvarteret Liljan i Gamla staden var namngivet 1728. Borgmästare Jakob Ekbohm ägde 1728 hela kvarteret vid Södertull och den största tomten, nr 2, var hans trädgård. (Kvarteret Liljan vid korsningen Drottninggatan-Nygatan omkring 1907. Okänd fotograf. Ur Norrköpings...
Kvarteret Linden

Kvarteret Linden

Kvarteret Linden i Gamla staden var namngivet 1728. Kvarterets största tomt ägdes 1728 av handelsmannen Lars Lindahl. (Bethelkyrkan vid Prästgatan i kvarteret Linden. Okänt år. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Kvarteret Aspen

Kvarteret Aspen

Kvarteret Aspen i Gamla staden namngavs senast 1876. Namngrupp ”träd”. (Zetterbloms Bilhandel i hörnet Nygatan-Olai Kyrkogata i kvarteret Aspen år 1970. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Kvarteret Bron

Kvarteret Bron

Kvarteret Bron i Gamla staden var namngivet redan 1728. Efter läget vid Nya bron. Den första Saltängsbron bekostades av hertig Johan av Östergötland och byggdes av allmogen 1614, och den ledde till Nya staden på Saltängen. (Oscar Fredriks bro och kvarteret Bron....