Den 18 september 1958 fick Bryggaregatan i Gamla staden och Söderstaden sitt nuvarande namn.

Gatan anses ha fått sitt namn efter bryggaren och riksdagsmannen Georg Langhammar som ägde tomter i kvarteret Höjden och på 1750-talet startade bryggeri här. På 1769 års karta hette gatan Södra Bryggaregränden och från slutet av 1800-talet Södra Bryggaregatan.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.