Jonsbergs gård

Jonsbergs gård

Enligt sägnen ska Jonsberg ha fått sitt namn efter vikingen Jon Stake, som rövade bort en sveaprinsessa och här uppförde en borg. Det äldsta dokumenterade namnet är dock Menaoos (1317) – gården vid Menaåns mynning. Först under 1500-talet kallas gården Jonsberg...

Kåreholms herrgård

År 1792 ärvde Johan Gabriel Oxenstierna ett stort antal gårdar, däribland Kårehatt, vilken han, efter tillbyte av ett par granngårdar, lät bebygga till säteri och döpa om till Kåreholm. Inget av denna säteribebyggelse finns kvar. På den äldre timrade...
Mauritzbergs herrgård

Mauritzbergs herrgård

På 1580-talet ägdes Björsätter med flera gårdar i Östra Husby socken av Mauritz Birgersson Grip. Av dessa gårdar bildade hans dotter Ebba Grip på 1630-talet ett säteri, som hon sedermera döpte till Mauritzberg efter sin far. Hon lät uppföra ett stenhus vid Björsätter...
Viskärs fyrplats

Viskärs fyrplats

På häradsekonomiska kartan från 1866-1877 finns en lotsplats utmarkerad vid hamnen bakom förrådsbyggnaden. Ingen annan bebyggelse fanns tidigare på Viskär. För att få en säkrare insegling förbi Arkö föreslog Norrköpings Lotskapten i Lotsfördelningen att två...