Sommardalsvägen

Sommardalsvägen

Namnet Sommardalsvägen i Marbystrand på Vikbolandets landsbygd är känt sedan 1962. Namngrupp ”årstider”. Vid översynen av gatunamnen på Vikbolandet 1976 noterade namnberedningen kommunstyrelsen tidigare ställt sig avvisande till årstidsnamn men att ”orden vår och...