Harstigen i Djurön på Vikbolandets landsbygd namngavs senast 1974.

Namngrupp ”vilt”.