Harstigen i Djurön på Vikbolandets landsbygd namngavs senast 1974.

Namngrupp ”vilt”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.