Den 5 maj 2009 namngavs Ribbings väg på Vikbolandets landsbygd.

Vägen fick sitt namn efter friherre Conrad Ribbing (1808–1883). Han var den siste manlige arvingen inom den friherrliga ätten Ribbing af Koberg och ägde Mauritzberg åren 1836–1847.

(Foto: Björn Damm)