Vårvägen i Marbystrand på Vikbolandets landsbygd fick sitt namn senast 1974.

Namngrupp ”årstider”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.