Kvarteret Mjölnaren i Norrköping

Kvarteret Mjölnaren i Norrköping

Under en period på 10 veckor hösten 2012 genomförde Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) en slutundersökning av delar av kvarteret Mjölnaren i Norrköping. Kvarteret ligger centralt i stadskärnan, inom fornlämningsområdet för Norrköpings medeltida stadslager (RAÄ 96:1)....
Gravar och kulturlager vid S:t Olai kyrka

Gravar och kulturlager vid S:t Olai kyrka

I denna rapport redovisas resultaten av en arkeologisk utredning (etapp 1) samt arkeologisk förundersökning inom fornlämning Norrköping 96:1, fastighet Gamla Staden 1:2 i Norrköping, som har utförts av Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) under våren och hösten 2013....
Stadsodling i Norrköpings södra utkant

Stadsodling i Norrköpings södra utkant

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, genomförde under perioden 12-20 december 2013 en arkeologisk förundersökning inom kvarteret Klockan 1 i Norrköping. Förundersökningen utfördes på grund av att Hyresbostäder i Norrköping AB planerar ny bostadsbebyggelse i området. Det...
Lämningar efter en huslänga på Godsgatan

Lämningar efter en huslänga på Godsgatan

I samband med förstärkningsarbeten på Godsgatan i Norrköping har Arkeologikonsult utfört en förundersökning i form av schaktningsövervakning på platsen. Godsgatan ligger inom RAÄ 96, Norrköpings medeltida stadslager. Vid schaktningen dokumenterades ett kulturlager...
Sockertillverkning, hantverk och odling på Saltängen

Sockertillverkning, hantverk och odling på Saltängen

I oktober 2012 genomförde Arkeologikonsult en arkeologisk förundersökning inom kvarteret Spinnhuset i Norrköping. Förundersökningen har visat att det finns bevarade arkeologiska lämningar i form av fasta konstruktioner och kulturlager från 1600- och 1700-talen inom...
Stadsgårdar i Norrköpings norra utkant

Stadsgårdar i Norrköpings norra utkant

Riksantikvarieämbetet, UV Öst genomförde under perioderna 5–9 augusti 2013 och 9–23 september 2013 en arkeologisk förundersökning inom fastigheterna Saltängen 1:1, 1:6–11 och 1:17 (kvarteret Saltängen, Rodgagatan, Sveaparken och kvarteret Mässingen) i Norrköping....