Campusbron mellan Berget och Nordantill namngavs den 4 april 2012.

Campusbron är en gångbro mellan Campus Norrköpings lokaler på båda sidor av Strömmen.

(Campusbron år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)