Bragegatan hör till namngruppen ”fornnordisk mytologi” och är ett av de urspungliga gatunamnen i Kneippen. Brage var son till Oden och en av de tolv förnämsta asagudarna. Skaldekonstens och vältalighetens gud. Framställdes som en skäggig åldring gift med ungdomens gudinna Idun.