Bragegatan hör till namngruppen ”fornnordisk mytologi” och är ett av de urspungliga gatunamnen i Kneippen. Brage var son till Oden och en av de tolv förnämsta asagudarna. Skaldekonstens och vältalighetens gud. Framställdes som en skäggig åldring gift med ungdomens gudinna Idun.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.