Bergstigen i Smedby namngavs den 17 mars 1932.

Gatan har fått sitt namn efter de topografiska förhållandena och är tillsammans med Storbacken det enda av 1932 års namn som inte byttes ut.