Den 30 maj 2007 namngavs Aurorerondellen i Nordantill och Butängen.

Namnet härrör från Aurore Pihl (1850–1938) som 1902 i kvarteret Lammet startade Norrköpings nya läroverk för flickor, senare Pihlska skolan. Byggnaden är numera restaurerad och ombyggd till kontor för företaget Alstom.