Älvgatan hör till de äldsta gatunamnen i Kneippen. Gatan ledde från början ända ner till ”älven”, det vill säga Motala ström.