Älvgatan hör till de äldsta gatunamnen i Kneippen. Gatan ledde från början ända ner till ”älven”, det vill säga Motala ström.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.