Den 6 mars 1953 namngavs Albertslundsvägen i Åby.

Vägen fick namn efter fastigheten Albertslund som ägdes av byggmästaren Albert Andersson (1865–1955).

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.