Den 6 mars 1953 namngavs Albertslundsvägen i Åby.

Vägen fick namn efter fastigheten Albertslund som ägdes av byggmästaren Albert Andersson (1865–1955).