Den 6 mars 1953 namngavs Albertslundsvägen i Åby.

Vägen fick namn efter fastigheten Albertslund som ägdes av byggmästaren Albert Andersson (1865–1955).

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.