Den 4 oktober 1963 namngavs Yxvägen i Åby.

Vägnamnet associerar till Hults bruk utanför Åby som grundades 1697 då Jacob Reenstierna fick privilegium att starta tillverkning av skeppsspik. På 1700-talet började Hults bruk även tillverka stångjärn och på 1880-talet inleddes industriell tillverkning av yxor. År 1899 uppfördes brukets herrgård, som ritats av arkitekten Isak Gustaf Clason.

Yxvägen namngavs samtidigt som Bruksvägen, Hammarvägen (nuvarande Lievägen), Skaftvägen och Smedvägen.