Den 12 maj 1921 namngavs Wadströmsgatan i Söderstaden.

Namngrupp ”märkesmän i stadens historia”. Carl Bernhard Wadström (1746–1799) var bergsvetenskapsman, forskningsresande och filantrop. Han växte upp i Norrköping, som han kallade ”fädernestad, sköna ungdomsstad”, och på herrgården Marieborg som byggts av hans far. År 1787 lämnade han Sverige för att delta i en av Gustav III bekostad Afrikaexpedition och återkom därefter inte till hemlandet. Han ägnade sitt liv åt bekämpandet av slaveriet.

(Wadströmsgatan. Foto: Oskar Bladh. Ur Arkitektur- och designcentrums samlingar, CC PDM),