Vinkelgatan hör till de urspårungliga gatunamnen i Kneippen. Gatan ändrar riktning i tydliga vinklar.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.