Vinkelgatan hör till de urspårungliga gatunamnen i Kneippen. Gatan ändrar riktning i tydliga vinklar.