Vilbergsgatan i Vilbergen namngavs den 26 maj 1966.

I det gamla Vilbergen fanns flera stenbrott och en större grupp stenarbetare valde så småningom att bosätta sig här. Efter hand ökade inflyttningen av andra grupper både från de norra förstäderna och inifrån staden och eftersom markägarförhållandena var oklara bildades en lantlig förstad i ett slags administrativt ingenmansland.

Sedan S:t Johannes socken införlivats med Norrköpings stad 1918 tog dock staden över marken och tvingade bosättarna att skriva på arrendekontrakt. I den stadsplan som upprättades 1923 beskrevs Vilbergen som ”synnerligen primitivt” och ”ett fullständigt kaos”. När den moderna stadsdelen Vilbergen skulle byggas på 1960-talet revs ett hundratal hus och gårdar från den första tiden.