Den 24 februari 1972 namngavs Vikingavägen i Herstadberg.

Namngrupp ”forntid”. Se Envigsvägen.