Den 27 augusti 1998 namngavs Viggengatan i Fiskeby.

Namngrupp ”flygtermer”. Stridsflygplanet JA 37 Viggen tjänstgjorde på Bråvalla flygflottilj 1976–1994.

(Viggenplan på Bråvalla i början av 1980-talet. Foto ur F13 Kamratförenings samlingar)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.