Den 27 augusti 1998 namngavs Viggengatan i Fiskeby.

Namngrupp ”flygtermer”. Stridsflygplanet JA 37 Viggen tjänstgjorde på Bråvalla flygflottilj 1976–1994.

(Flygare ur 2:a jaktdivisionen F 13 Bråvalla i uppställda flygplan JA 37 Viggen år 1981. Tillhör F 13 bildsamling. Ur Flygvapenmuseums bildarkiv, CC BY 4.0)