Verkmästargatan i Butängen namngavs den 16 december 1965.

Den tidigare Verkstadsgatan, som fått sitt namn av sitt läge intill International Harvesters fabrik, delades genom en stadsplaneändring 1965 i två delar. Den östliga delen fick då namnet Verkmästargatan medan den västliga behöll sitt namn men är numera borta.

(Kvarteret Montören 6 vid Verkmästargatan, ”rivet 1960”. Foto: Åke Wastesson. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)