Vattengatan, som omtalas första gången 1769, ledde till en öppen plats vid Strömmen med vattenhämtningsställe för boende i den norra stadsdelen.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.