Västra Grytsgatan i stadsdelen Berget är känd sedan 1848. Den hette ursprungligen enbart Grytsgatan och löpte ända upp till S:t Persgatan.

Ligger nära kvarteret Gryt. Där fanns Gryts kvarn redan 1487 och stod kvar ännu 1719. I början av 1800-talet köpte Lars Johan Söderberg och Janne Arosenius kvarntomten och uppförde en modern yllefabrik här. Firman Söderberg & Arosenius blev snabbt Norrköpings största industri och Sveriges största ylletillverkare. Senare köpte Norrköpings Bomullsväfveri tomten för att bygga ett nytt spinneri och Tuppens stora  fabriksbyggnad stod således klar 1861. Namnet Gryt sägs ha kommit av ett gryt – det vill säga stenkummel eller stenröse – som funnits här.

Norra, Södra och Västra Grytsgatan var vid sidan av Promenaderna de enda gator som fick behålla väderstrecksnamn 1958. Anledningen var att man planerade att ersätta de tre små gatorna med industrikvarter, men så blev aldrig fallet.