Den 30 januari 1889 namngavs Värmlandsgatan i Marielund.

Namngrupp ”landskapsnamn”. I Marielundskvarteret strax utanför Norrtull fick Norrlandsgatan, Smålandsgatan, Upplandsgatan och Värmlandsgatan sina namn 1889. De utgör det första exemplet på hur namngrupper använts i Norrköping.