År 1642 startade den inflyttade tysken Petter Speet ett vantmakeri i Norrköping. Drags kom sedan att bli stadens dominerande textilföretag i över 300 år.

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om släkten Speet och Drags Yllefabrik.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(Drags i början av 1870-talet. Ur planschverket ”Sveriges industriella etablissementer”, 1872)