Uttersbergsvägen i Krokek omnämns första gången 1968.

Vägen leder till Uttersberg. Säteriet vid Svinsjön har sitt ursprung i två medeltida gårdar med namnet Berg. De donerades 1595 av änkedrottning Gunilla till Peder Månsson Utter (1566–1623) som sannolikt byggde en sätesgård. Peder Månsson blev Sveriges förste riksarkivarie 1617. Den gamla huvudbyggnaden från 1700-talet ersattes 1940 av en ny.

(Gamla Uttersberg efter en målning av Carl Blomquist.  Bild ur boken ”Kolmården. Del 1”.)