Uttersbergsvägen i Krokek omnämns första gången 1968.

Vägen leder till Uttersberg. Säteriet vid Svinsjön har sitt ursprung i två medeltida gårdar med namnet Berg. De donerades 1595 av änkedrottning Gunilla till Peder Månsson Utter (1566–1623) som sannolikt byggde en sätesgård. Peder Månsson blev Sveriges förste riksarkivarie 1617. Den gamla huvudbyggnaden från 1700-talet ersattes 1940 av en ny.

(Gamla Uttersberg efter en målning av Carl Blomquist.  Bild ur boken “Kolmården. Del 1”.)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.