Tunavägen i Åby namngavs den 27 januari 1972.

”Efter namnet Tuna på fastigheter belägna något norr om gatan ifråga”.