Den 27 november 2012 namngavs Tullhusbron – gångbron från Saltängsgatan till Strömsholmen.

Namnet kommer av att det gamla tullhuset ligger nära bron på norra kajen.

(Stadsplaneringsnämndens ordförande Bengt Cete talar vid invigningen av Tullhusbron den 4 december 2012. Foto: Norrköpings kommun)