Den 27 november 2012 namngavs Tullhusbron – gångbron från Saltängsgatan till Strömsholmen.

Namnet kommer av att det gamla tullhuset ligger nära bron på norra kajen.

(Stadsplaneringsnämndens ordförande Bengt Cete talar vid invigningen av Tullhusbron den 4 december 2012. Foto: Norrköpings kommun)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.