Traktorvägen i Kimstad namngavs den 31 oktober 1968.

Namngrupp ”jordbruk”.