Har flyttat ut kontoret till skuggan i trädgården. Just nu arbetas det med vägarna i Kårtorp.