Har flyttat ut kontoret till skuggan i trädgården. Just nu arbetas det med vägarna i Kårtorp.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.