Den 18 oktober 1945 namngavs Tingsbrötsvägen i Svärtinge.

Vägen utgick från en punkt i närheten av Tingsbröten. ”Det kärva namnet hänsyfta på att tinget för Bråbo härad ägde rum häromkring” står det i ortnamnsregistret. Tinget har även kallats ”Slätmo ting”. Ända in på 1870-talet fanns här en krog med öl och vin, kaffe, kägelbana och annat, och bönderna från Hällestad och Risinge rastade här på sina färder in till Norrköping. Tingsbröten hette även ett dagsverkstorp under Svärtinge gård. Det friköptes på 1920-talet och blev handelsträdgård.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.