Den 18 oktober 1945 namngavs Tingsbrötsvägen i Svärtinge.

Vägen utgick från en punkt i närheten av Tingsbröten. ”Det kärva namnet hänsyfta på att tinget för Bråbo härad ägde rum häromkring” står det i ortnamnsregistret. Tinget har även kallats ”Slätmo ting”. Ända in på 1870-talet fanns här en krog med öl och vin, kaffe, kägelbana och annat, och bönderna från Hällestad och Risinge rastade här på sina färder in till Norrköping. Tingsbröten hette även ett dagsverkstorp under Svärtinge gård. Det friköptes på 1920-talet och blev handelsträdgård.