Den nuvarande teatern i Norrköping, som stod färdig 1908, finansierades och uppfördes på initiativ av ett privat teaterbolag med grosshandlaren H. Ehrenborg i spetsen. Axel Anderberg, arkitekten bakom bl.a. Operahuset i Stockholm, gjorde ritningarna. Anderberg stod även bakom den inre utsmyckningen av paradrummen.

Teatern är en välbevarad jugendskapelse med T-formad plan och ett rikt varierat utförande med trapptorn, burspråk och balkonger. Den monumentala entréfasaden har en halvcirkelformad trappa och en portik som följer trappformen. Byggnaden har rött tegeltak med en kupol över scenpartiet, gula putsfasader med en enkel utsmyckning i form av en takgesims och tunna band av ljus granit mellan våningarna.

I det inre märks främst vestibulen med gröna väggar i imiterad marmor och en lätt elegant stuckatur av jugendornamentik i tak och hålkärl, samt teatersalongen med parkett och två rader. Salongen har en rik utsmyckning i tak, på läktarbarriären och prosceneri, i form av förgylld stuckaturornamentik med tydliga jugenddrag. Entréerna flankeras av målade pilastrar.

Källa: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Östergötlands län 1990-12-07, 221- 1020-88

(Stora teatern 2012. Foto: Arild Vågen/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)