Den 31 maj 1866 namngavs Teatergatan i Nordantill.

Gatan löpte från Carl Johans torg (nuvarande Carl Johans park) till Eklundska teatern (1850–1904) som 1908 ersattes av nuvarande Stora teatern.

(Eklundska teatern. Foto ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.