Marklandsgatan

Marklandsgatan

Marklandsgatan i Enebymo namngavs den 28 februari 1957. Namngrupp ”det gamla bondesamhället”. Markland var en enhet vid medeltida taxering av jordegendom i Mälarlandskapen och motsvarade cirka 24 tunnland. I Götaland användes måttet attung (1/2 markland). Gatan hette...
Lindhagagatan

Lindhagagatan

Lindhagagatan i Enebymo namngavs den 28 februari 1957. Uppkallad efter fastigheten Lindhaga vid gatans slut. Lindhaga styckades av från Sörbys ägor och lär ha varit den först bebyggda fastigheten i villaområdet Övre Pryssgården, som tillkom under 1910-talet, och fick...
Heleneborgsgatan

Heleneborgsgatan

Den 28 februari 1957 namngavs Heleneborgsgatan i Enebymo. Namngiven efter fastigheten vid gatans slut. Heleneborg (eller Helenaborg) utgjordes av två avstyckade fastigheter ”å Eneby Mellangårds andel av Eneby mo”. Gatan har bytt namn flera gånger. Från 1933 hette den...
Mamregatan

Mamregatan

Den 10 oktober 1957 namngavs Mamregatan i Hageby. Gatan leder till det dåvarande barnhemmet Mamre. Hemmet grundades 1874 som skyddshem för flickor och blev från 1892 konvalescenthem för barn. Den nuvarande huvudbyggnaden, som uppfördes 1899, möjliggjordes genom...