Den 3 december 1990 namngavs Svärmaregatan i Smedby.

Namngrupp ”fjärilar”. ”Med hänsyn till att några befintliga namn med anknytning till området inte finns, föreslås att de nya gatorna får namn som ansluter till gatunamnet Fjärilsgatan och till kringliggande kvarter, som har fjärilsnamn”, hette det i namngivningsbeslutet. Svärmare och spinnare hör till gruppen nattfjärilar och utgör cirka 95 procent av alla fjärilsarter i Sverige.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.