Den 21 december 1999 namngavs Stationsparken i Butängen.

Parken ligger väster om Norrköpings Centralstation vid Norra Promenaden. Järnvägsstationen vid Södra stambanan ritades av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd och stod färdig 1866. Norra delen av Carl Johans park hette under en period Järnvägsparken.