Ståthöga, egendom i Ö. Eneby s:n af Bråbo h:d. Ståthöga har i äldre tider varit deladt i flera delar och hört under olika gods. I början på 1700-talet hade borgmästaren Karl Johansson en del i förpantning. Tillhörde år 1853 handl. Borén, senare apotekaren C. F. Asker, som betydligt förbättrade och förskönade egendomen. Den eges nu af hans enka, fru Lina Asker.

Gården, som redan i början af detta århundrade säges vara välbebyggd, har nu en vacker manbyggnad med trappformiga gaflar. Egendomen, som är belägen vid Bråviken och med egorna gränsande intill Norrköpings stadsjord, består af 1 1/8 mant. skatte med i sambruk varande Ingelstad 1/2 m. skatte.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Senare delen. M-Ö, Norrköping 1875-1877