Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014

Tid till boken Norrköpings gatunamn utkommer

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Kvarteret Kopparkypen

Kvarteret Kopparkypen

När kvarteret Kopparkypen namngavs (senast 1729) låg här kopparslagaren Jöns Fahlbergs gård. En kyp är ett större kärl eller kittel, exempelvis ett färgkar eller ett formkar för papperstillverkning.

(S:t Persgatan vid kvarteret Kopparkypen. Ur Wilhelm Wibergs samling, Norrköpings stadsmuseum)

Stockholmsvägen

Stockholmsvägen

Stockholmsvägen genom Marielund, Haga och Ingelsta har haft detta namn sedan åtminstone 1848.

”För Stockholmsvägen föreslås bibehållandet av detta namn”, skrevs i beslutet om namnsättning av gatorna i Norrköpings norra förstäder 1928. Den här landsvägen ut ur staden kallades ”Stockholms- och Bergslagsvägen” på 1719 års karta och ”Nyköpings- och Stockholmsvägen” 1741. Vägdelen utmed Sandbyhovskvarteret kallades Götgatan från omkring 1906 till 1928.

(Stockholmsvägen. Vykort, okänt år)

Kvarteret Droskan

Kvarteret Droskan

Kvarteret Droskan i Enebymo namngavs den 27 juli 1960.

Namngrupp ”det gamla bondesamhället”.

Kvarteret Duvan

Kvarteret Duvan

Duvan hör till de zoologiska kvartersnamnen från 1728–1729: Duvan, Gåsen, Hjorten, Korpen, Laxen, Lokatten, Markattan, Pelikan och Vimman.

(Hotell Centric i kvarteret Duvan. Vykort, okänt år)

Stakhultsvägen

Stakhultsvägen

Stakhultsvägen i Kolmårdens landsbygd namngavs senast 1970.

Vägen fick sitt namn efter det före detta skattetorpet Stakhult – känt första gången 1715. Namnet antas från början avse ett hult, det vill säga en liten skog eller skogsdunge, där man hämtat material till gärdsgårdsstakar.

Kvarteret Omformaren

Kvarteret Omformaren

Kvarteret Omformaren i Himmelstalund namngavs den 23 juli 1942.

Namngrupp ”elektriska termer”. Apparat som omvandlar elektrisk energi, exempelvis från växelström till likström.

(Westerholms strumpfabrik på Hagagatan i kvarteret Omformaren år 1959. Foto från ateljé Foto-Parr, ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

 

Kvarteret Spinnrocken

Kvarteret Spinnrocken

Kvarteret Spinnrocken i Gamla staden var namngivet 1728.

Hör till de svårförklarliga namnen, anser Nordén. Eftersom kvarteret Spinnrocken och Lyckan ligger bredvid varandra tänkte han sig att namnet möjligen kunde härledas ”ur den gamla skräcken om spinnrocken som olycksbringande föremål i åtskilliga fall, således motsatsen till lyckan”.

(Hantverkaregatan öster ut med kvarteret Spinnrocken till höger 1945. Foto: Gustaf Östman. Ur Drätselkammarens arkiv, Norrköpings stadsarkiv)

Kvarteret Korpen

Kvarteret Korpen

Korpen hör till 1728 års kvartersnamn i Gamla staden.

Kvarteret torde höra till den zoologiska namngruppen även om Arthur Nordén försökte hitta en historisk förklaring. I kvarteret ”har bott en gammal läkare, som mindre befattade sig med sin vetenskap än ’med ett den tiden lönande handtverke: att procenta med penningar; och som han genom ett öfverdrifvet ocker obarmhärtigt korpade sin nödställda nästa, så lärer qvadraten deraf blivit kallad Korpen’. ”

(Kvarteret Korpen i hörnet Drottninggatan – Repslagaregatan. Vykort)

Hamnbron

Hamnbron

Namnet kommer av dess läge vid hamnen. Den första Hamnbron var en klaffbro som byggdes 1913–1915 och invigdes av drottning Viktoria 1915. Den gamla bron öppnades sista gången 1959 då Holmens bruks bogserbåt Holmen II lämnade den inre delen av hamnen. År 1970 revs den och ersattes med den nuvarande bron.