Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014

Tid till boken Norrköpings gatunamn utkommer

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Restadsvägen

Restadsvägen

Restadsvägen i Skärblacka namngavs senast 1970.

Vägen leder mot byn Restad i Vånga socken. Byn omnämns första gången 1374. Ortnamnen sammansatta med -stad (ställe, boplats) har ofta fått sitt förled efter den första bosättaren och Restad kan således härstamma från det fornsvenska mansnamnet Redhar.

Kvarteret Terrassen

Kvarteret Terrassen

Kvarteret Terrassen i Hageby namngavs den 16 april 2008.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.

Torskärsvägen

Torskärsvägen

Torskärsvägen i Krokek namngavs senast 1965.

Gården Torskär betecknades som ett nybygge 1598. Den nu rivna gården har legat vid Bråviken nära utflödet av en liten å från Torsjön. Torskär (liksom Torstugan och Torberget) antas ha fått namn av Torsjön – eller Toren som den också kallas. Arkeologen och historikern Arthur Nordén avfärdade teorin att sjönamnet skulle innehålla gudanamnet Tor, och ansåg i stället att ursprunget var det dialektala Tol- som betydde liten eller stackare. En tredje teori är att förledet är det ett fornsvensk tordh (smuts). Namnet Torskär kan förstås från början ha syftat på ett skär som ligger i vattnet utanför gården och som kanske ansågs vara en liten stackare.

Kvarteret Vallpojken

Kvarteret Vallpojken

Kvarteret Vallpojken i Enebymo namngavs den 14 april 1969 .

Namngrupp ”det gamla bondesamhället”.

Kanontorget

Kanontorget

På Kanontorget var upplagsplats för kanoner från Finspångs bruk som skulle skeppas ut från Norrköpings hamn. Bruket var under 300 år landets största kanongjuteri och tillverkningen pågick fram till 1911 då Bofors tog över verksamheten. Torget finns med på 1848 års stadskarta och omfattade ursprungligen även nuvarande Tullhustorget på andra sidan Packhusgatan.

Kvarteret Bysmeden

Kvarteret Bysmeden

Kvarteret Bysmeden i Enebymo namngavs senast 1972.

Namngrupp ”det gamla bondesamhället”.

Hagarondellen

Hagarondellen

Den 11 april 2007 namngavs Hagarondellen gränsen mellan Haga och Himmelstalund.

Rondellen återfinns vid den södra infarten till Haga.

Norra Grytsgatan

Norra Grytsgatan

Norra Grytsgatan är känd sedan 1879 och löper till kvarteret Gryt. Där fanns Gryts kvarn redan 1487 och den stod kvar ännu 1719. I början av 1800-talet köpte Lars Johan Söderberg och Janne Arosenius kvarntomten och uppförde en modern yllefabrik här. Firman Söderberg & Arosenius blev snabbt Norrköpings största industri och Sveriges största ylletillverkare. Senare köpte Norrköpings Bomullsväfveri tomten för att bygga ett nytt spinneri och Tuppens stora fabriksbyggnad stod således klar 1861. Namnet Gryt sägs ha kommit av ett gryt – det vill säga stenkummel eller stenröse – som funnits här.

Norra och Södra Grytsgatan var vid sidan av Promenaderna de enda gator som fick behålla väderstrecksnamn 1958. Anledningen var att man planerade att ersätta gatorna med industrikvarter, men så blev aldrig fallet. Västra Grytsgatan är känd sedan 1848. Den hette då enbart Grytsgatan och löpte ända upp till S:t Persgatan. Namnet togs bort genom en stadsplaneändring 1964, men en stump av gatan finns fortfarande kvar – mellan de yngre Norra och Södra Grytsgatan.

Kvarteret Remmaren

Kvarteret Remmaren

Kvarteret Remmaren på Händelö namngavs den 9 april 1973.

Namngrupp ”sjömärken”. En remmare är ett större, flytande sjömärke bestående av en upprättstående stång.

Kvarteret Storgatan

Kvarteret Storgatan

Kvarteret Storgatan i Gamla staden var namngivet 1728.

Detta märkliga kvartersnamn kanske kommer sig av att kvarteret skapades då Storgatan (senare kallad Drottninggatan) drogs fram mellan Saltängsbron och Södertull på 1640-talet, rakt genom den medeltida, oregelbundna stadsplanen.

(Kvarteret Storgatan vid korsningen Drottninggatan – Nya Rådstugugatan år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)