Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014

Tid till boken Norrköpings gatunamn utkommer

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Brandbergsvägen

Brandbergsvägen

Brandbergsvägen i Puksten i Eneby landsbygd namngavs den 30 september 1982.

Vägen går nedanför berget Brandberget i riktning mot gården Berget.

Rodervägen

Rodervägen

Rodervägen i Krokek namngavs senast 1970.

Namngrupp ”båtliv”.

Hällmarksvägen

Hällmarksvägen

Bergbrantsvägen i Arkösund namngavs den 28 september 2010.

Namnet är hämtat från det skogsområde med hotade arter, en så kallad nyckelbiotop, som ligger väster om vägen. Biotopen består av hällmark och bergbranter.

Albrektsrondellen

Albrektsrondellen

Albrektsrondellen i skärningspunkten mellan Ljura, Klingsberg och Söderstaden namngavs den 27 september 2011.

Rondellen återfinns på Albrektsvägen där spårvagnarna svänger in på eller ut från Ljuragatan.

Herdegatan

Herdegatan

Herdegatan i Pryssgården namngavs den 25 september 1969.

Namnet syftar sannolikt på kyrkoherde. Gatan ligger i nära anslutning till Östra Eneby kyrka och den samtidigt namngivna Kantorsgatan.

Fyrmästargatan

Fyrmästargatan

Fyrmästargatan i Lindö namngavs den 24 september 1970.

Namnet hör till gruppen ”båtar och hav”.

Skarpskyttevägen

Skarpskyttevägen

Den 23 september 1952 namngavs Skarpskyttevägen i Åby.

Vägen löper i riktning mot Skarpskytteslätten där Bråbo skarpskyttar hade skjutbana och exercisplats. Området blev senare Åbys första idrottsplats.

Kvarteret Kloret

Kvarteret Kloret

Kvarteret Kloret i Kvillinge landsbygd namngavs den 22 september 2009.

Namngrupp ”gasformiga grundämnen”. Den gulgröna gasen klor har en stickande lukt, och är starkt giftig och bakteriedödande. Grundämnet upptäcktes 1774 av den svenske apotekaren Carl Wilhelm Scheele.

(Åkeriet Helgenäs Transporter i kvarteret Kloret år 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Röda stugans gata

Röda stugans gata

Röda stugans gata i Sylten namngavs den 22 september 1938.

Namnet valdes för att ”bevara minnet av ett känt, numera nedrivet utvärdshus, beläget ungefär vid gatans norra ändpunkt”. Röda Stugan återfinns på kartor över Norrköping sedan 1785 och räknas som stadens äldsta värdshus. Det låg på det som då kallades Hospitalsholmen som var omgiven av vatten in på 1900-talet. Båtutflykter till Röda Stugan var ett uppskattat söndagsnöje för borgerskapet som här spelade kägel, rodde och drack punsch.

Stugan lär ursprungligen vara uppförd för ängvaktare och fiskare av Mässingsbruket som arrenderade Hospitalsholmen från mitten av 1750-talet. En ny värdshusbyggnad uppfördes på 1910-talet och namnet har förts vidare av Café Röda Stugan.

(Värdshuset Röda stugan. Litografi efter oljemålning av Knut Larson 1887. Litografiska Museets Digitala Arkiv, CC BY-SA 2.5 SE).

Röda stugan

Café Röda Stugan år 2015. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

Hospitalsgatan

Hospitalsgatan

Hospitalsgatan är namngiven efter det kronohospital som låg vid gatan. Det uppfördes i kvarteret Pelikan efter stadsbranden 1655 men flyttades på 1770-talet till Linköping. Kronohospitalen etablerades under 1500-talet för att erbjuda sjukvård med statliga bidrag. Under medeltiden fanns helgeandshus (vårdinrättningar för fattiga, sjuka och gamla) i bland annat Norrköping. Även kvarteret torde ha fått sitt namn från hospitalet eftersom pelikanen i den kristna världen symboliserar den uppoffrande kärleken. Hospitalsgatan hör till 1769 års gatunamn.

(Invigningen av Tempo på Hospitalsgatan år 1935)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.