Den 25 oktober 1984 namngavs Slakthusvägen i Risängen.

Vägen som binder samman Lindövägen och Dagsbergsvägen har kallats Slakthusvägen, antagligen därför att Vikbolandsbönderna använde den för transporter till slakthuset som låg vid Lindövägen. Stadens slakthus byggdes 1913–1915 för att främja slakterihygienen och huvuddelen av Norrköpings slakterier hyrde in sig här. Vid slakthuset fanns även bland annat kreatursmarknad och köttbesiktningsbyrå. Byggnaden ritades av Werner Northun.

(Slakthuset i Norrköping. Foto: Werngrens ateljé. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.