Den 20 december 1962 namngavs Skvallertorget i Nordantill.

Torget finns med på 1719 års karta men redan 1693 medgav magistraten torghandel ”vid Bergsbron”. Torget har bytt namn flera gånger genom historien. Det äldsta namnbelägget är Samtalstorget 1751, men på 1700-talets kartor har Samtalstorget ofta tillägget ”förr kallat Skvallertorget”. Det hette Samtalstorget ännu 1879, men senare Lilla torget (1902). År 1931 gav stadsfullmäktige torget tillbaka ”den benämning, som detta tidigare och av ålder haft” – Samtalstorget. Detta ändrades dock 30 år senare på förslag av Föreningen Gamla Norrköping, som ansåg att Samtalstorget var ”föga lycklig” förädling av namnet Skvallertorget.

Ursprunget till namnet på torget är oklar. Det har tolkats bokstavligt: här stannade folk för att skvallra på väg till och från fabrikerna eller vid en av stadens offentliga vattenpumpar; andra menar att ursprunget är ”Skvaltorget” eftersom vattnet skvalade här vid regnväder; eller ”Skvalttorget” efter skvaltkvarnar i området. På 1700-talet verkar man ha tolkat ordet som skvaller (löst prat) vilket man kanske ville försköna intrycket av genom att byta till samtal.

(Detalj ur ”Karta över Norrköpings Ström med alla däruti belägna holmar och vattenverk”, 1751. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)