Den 20 december 1962 namngavs Skvallertorget i Nordantill.

Torget har bytt namn många gånger genom åren. Det äldsta namnbelägget är Samtalstorget 1751, men på 1700-talets kartor har Samtalstorget ofta tillägget ”förr kallat Skvallertorget”. Det hette Samtalstorget ännu 1879, men senare Lilla torget (1902). År 1931 gav stadsfullmäktige torget tillbaka ”den benämning, som detta tidigare och av ålder haft” – Samtalstorget. Detta ändrades dock 30 år senare på förslag av Föreningen Gamla Norrköping, som ansåg att Samtalstorget var ”föga lycklig” förädling av namnet Skvallertorget. Ursprunget till namnet på torget är oklar. Det har tolkats bokstavligt: här stannade folk för att skvallra på väg till och från fabrikerna eller vid en av stadens offentliga vattenpumpar; andra menar att ursprunget är ”Skvaltorget” eftersom vattnet skvalade här vid regnväder; eller ”Skvalttorget” efter skvaltkvarnar i området. På 1700-talet verkar man ha tolkat ordet som skvaller (löst prat) vilket man kanske ville försköna intrycket av genom att byta till samtal.

(Detalj ur ”Karta över Norrköpings Ström med alla däruti belägna holmar och vattenverk”, 1751. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.