Gård i S:t Johannes socken, under Karvetorp.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)