Herrgård i S:t Johannes socken, sydost om Norrköping vid Ensjön; 3/4 mantal med Skrallen 1/4, tillsammans taxerade till 45 900 kronor.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)