Den 21 november 1974 namngavs Skogskullevägen i Kimstad.

Vägen börjar vid fastigheten Skogskullen 1:1. ”Nytt ställe, byggt i Alhagen på Kimstad gårds mark” heter det i ortnamnsinventeringen 1937.