Den 6 mars 1953 namngavs Skogsbovägen i Åby.

Vägen har fått namn efter en fastighet som låg vid den.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.