Den 6 mars 1953 namngavs Skogsbovägen i Åby.

Vägen har fått namn efter en fastighet som låg vid den.