Sedelgatan i Skarphagen namngavs den 23 mars 1972.

Namngrupp ”pengar”.